Hämeen ilmastoviisas maaseutu- ja energiayrittäjyys


Facebook


Twitter

Ajankohtaista

metsämaisema
Työpajat, Yleinen

Hanketreffit ilmasto- ja energiahankkeiden hanketoimijoille siirtyvät myöhäisemmäksi

HUOM! Koronaviruksen leviämisen estämiseksi olemme päättäneet siirtää tapahtumaa myöhemmäksi. Ilmoitamme tilaisuuden uudesta ajankohdasta mahdollisimman pian. HIME järjestää Maaseudun energiayrittäjyys – ja Ilmastonmuutokseen varautuminen maataloudessa (VILLE) -koordinaatiohankkeiden kanssa Hanketreffit ilmasto- ja energiahankkeiden hanketoimijoille. Tervetuloa mukaan!

Materiaalit, Yleinen

Työpajojen antia: Asiantuntijoiden esitykset ja hiilikeskustelun ABC

HIME-hankkeen käynnistäneet kaksi työpajaa on saatu päätökseen ja niistä keräämäämme tietoa aletaan nyt viemään eteenpäin. Saimme sekä Hämeenlinnan että Lahden työpajoissa erinomaisia kehitysehdotuksia siitä, kuinka hämäläisen maaseudun liiketoimintaa voidaan vielä parantaa ja kuinka kasvavaan ilmastohuoleen voidaan siellä osaltaan vastata. Jos sinuakin vielä hämmentää tämä vilkkaana käyvä hiili- ja ilmastokeskustelu, niin alta löydät avuksi Luken professori, […]


Arkisto

Mitä HIME tekee?

Yhteiskunnan rakenteelliset muutokset yhdessä ilmastonmuutoksen kanssa ovat aiheuttaneet haasteita erityisesti maaseutuyrittämiselle. Hämeen ilmastoviisas maaseutu- ja energiayrittäjyys (HIME) –hanke tavoittelee maaseutuelinkeinojen monipuolistamista ja arvioi elinkeinotoimintojen ympäristöllistä ja taloudellista kestävyyttä. Hanke pyrkii kartoittamaan globaalisti käytössä olevien kestävien elinkeinotoimintojen toteuttamispotentiaalia Hämeen maaseudulla.

Ympäristölliset sekä yhteiskunnalliset haasteet koetaan usein paikallisesti. Esimerkiksi tuotanto ja työpaikat keskittyvät alueellisesti, ja tämä näkyy myös Hämeen elinkeinoelämässä. Yleisesti ottaen maa- ja metsätalouden alkutuotannon työpaikat ovat puolittuneet 1995-2016 välisenä aikana.

Tulevaisuudessa monipuolisuus ja monipuolistaminen ovat avaintekijöitä kestävän maaseutualuerakenteen luomisessa (MTT 2013). Suomessa joka kolmas maatila on monialainen, jossa harjoitetaan muun muassa elintarvikkeiden ja puutavaran jatkojalostusta ja käsittelyä, energian tuotantoa ja palveluliiketoimintaa urakoinnin sekä matkailun muodossa.

LUT-yliopiston, Metsäkeskuksen ja Pro Agria Etelä-Suomen yhteinen HIME-hanke taklaa maaseutuyrittämisen haasteita tarjoamalla Hämeen paikallisille toimijoille tietoa monipuolisista energiayrittäjyyden malleista sekä hiilienielujen liiketoimintamahdollisuuksista, uusista tuotteista sekä palveluista. Hanke pyrkii jalostamaan aiempaa tutkimustietoa hiilensidonnasta alueen toimijoiden käytäntöihin, ja mahdollisesti luomaan uutta liiketoimintaa hiilensidonnan ympärille Hämeen alueella.

Energiayrittäjyyden eri muotoja ja tuotantoketjuja pyritään myös monipuolistamaan. Yrittäjyyttä voidaan tarkastella palveluna. Esimerkiksi siirrettävää, hakkeella toimivaa viljan kuivaamisessa tarvittavaa lämmitys- / puhalluskalustoa voitaisiin hyödyntää konehallien tai vastaavien rakennusten lämmityksessä talvella.

Työpajat

metsämaisema
Työpajat, Yleinen

Hanketreffit ilmasto- ja energiahankkeiden hanketoimijoille siirtyvät myöhäisemmäksi

HUOM! Koronaviruksen leviämisen estämiseksi olemme päättäneet siirtää tapahtumaa myöhemmäksi. Ilmoitamme tilaisuuden uudesta ajankohdasta mahdollisimman pian. HIME järjestää Maaseudun energiayrittäjyys – ja Ilmastonmuutokseen varautuminen maataloudessa (VILLE) -koordinaatiohankkeiden kanssa Hanketreffit ilmasto- ja energiahankkeiden hanketoimijoille. Tervetuloa mukaan!

Työpajat, Yleinen

Kutsu Lahdessa 29.11.2019 järjestettävään työpajaan!

Työpajat, Yleinen

Kutsu Hämeenlinnassa 22.11.2019 järjestettävään työpajaan!

Työpajat

Ensimmäiset työpajat Kanta- ja Päijät- Hämeessä

HIME-hankkeen työpajatoiminta käynnistyy Kanta- ja Päijät-Hämeen alueella marraskuun aikana. Ensimmäisissä työpajoissa Hämeenlinnassa ja Lahdessa tullaan keräämään alueiden toimijoiden ideoita ja näkemyksiä maaseutuelinkeinojen monipuolistamisesta. Lisäksi hanketoimijat esittelevät olemassa olevaa tutkimustietoa alueen pk-yrittäjille ja kartoittavat toimijoiden liiketoimintamalleja tarkempaa tarkastelua (esimerkiksi elinkaarianalyysia) varten. Ensimmäisten työpajojen on tarkoitus olla ennen kaikkea interaktiivisia – osallistumalla voit vaikuttaa hankkeen sisältöön! Hämeenlinna […]

Kaikki, Työpajat

Työpajoista tiedottaminen

Työpajat järjestetään Kanta- ja Päijät-Hämeen alueella. Työpajoista tullaan tiedottaman myöhemmin tällä sivulla ja Facebookissa.

Ihmiset

Mirja Mikkilä

LUT-yliopisto
Hankkeen vastuullinen johtaja,
kestävän liiketoiminnan asiantuntija, MMT
mirja.mikkila@lut.fi

Miika marttila

LUT-yliopisto
Projektipäällikkö,
elinkaariasiantuntija, DI

miika.marttila@lut.fi

Jukka Luhas

Jukka Luhas

LUT-yliopisto
Viestintävastaava,
kestävät biotalousmallit asiantuntija, DI

jukka.luhas@lut.fi

Jari toivoniemi

Suomen Metsäkeskus
Bioenergia-asiantuntija,
metsätalousinsinööri amk
jari.toivoniemi@metsakeskus.fi

Marja Kallela

Proagria Etelä-Suomi
Erityisasiantuntija,
puutarha- ja erikoiskasvituotanto

puutarha-agronomi, MMM

marja.kallela@proagria.fi

Materiaalit

Materiaalit, Yleinen

Työpajojen antia: Asiantuntijoiden esitykset ja hiilikeskustelun ABC

HIME-hankkeen käynnistäneet kaksi työpajaa on saatu päätökseen ja niistä keräämäämme tietoa aletaan nyt viemään eteenpäin. Saimme sekä Hämeenlinnan että Lahden työpajoissa erinomaisia kehitysehdotuksia siitä, kuinka hämäläisen maaseudun liiketoimintaa voidaan vielä parantaa ja kuinka kasvavaan ilmastohuoleen voidaan siellä osaltaan vastata. Jos sinuakin vielä hämmentää tämä vilkkaana käyvä hiili- ja ilmastokeskustelu, niin alta löydät avuksi Luken professori, […]

Ota yhteyttä

Jätä yhteydenottopyyntö
Hankkeen toteuttaa
proagria_rgb

LUT-logo-png