Peltojen hiilinielut -tietopaketti

Peltojen hiilinielut -tietopaketti

Maa- ja metsätalous ovat ainoita toimialoja, jotka voivat sitoa hiilidioksidia ilmakehästä luonnollisin keinoin. Kasvien yhteyttäessä hiilidioksidia sitoutuu kasvustoihin ja ohjautuu sitä kautta myös maaperään. Kun kasvin sitoma hiilidioksidi pysyy varastoituneena kasvustossa tai maaperässä, puhutaan hiilivarastosta. Kasveihin sitoutunut hiili vapautuu takaisin kiertoon, kun hyödynnämme kasvien osia esimerkiksi ruokana tai puutavarana ja kasvien luonnollisen hajoamisen seurauksena.