Pyrolyysi ja mädätys prosessien liiketoiminnan ilmastovaikutus- ja talouslaskelmat

Pyrolyysi ja mädätys prosessien liiketoiminnan ilmastovaikutus- ja talouslaskelmat

Maatalouden toiminta on edelleen erittäin riippuvaista fossiilisista tuotanto-panoksista muun muassa raskaiden koneiden käytön vuoksi. Lisäksi nykyisen geopoliittisen tilanteen, inflaatiopaineiden sekä polttoaineiden, energian ja lannoitteiden hintojen noustessa halutaan uudenlaisia toimintamalleja turvaamaan toimitusvarmuutta ja lisäämään sietokykyä globaalin toimitusketjun muutoksien varalta. Lannan ja muiden biologisten jätteiden käsittely maa-talouden biojalostamoprosesseilla, kuten anaerobisella mädätyksellä tai pyrolyysillä, on tunnistettu ratkaisuksi kiertobio-talouden vaatimusten täyttämiseksi.