Työpajojen antia: Asiantuntijoiden esitykset ja hiilikeskustelun ABC

Työpajojen antia: Asiantuntijoiden esitykset ja hiilikeskustelun ABC

HIME-hankkeen käynnistäneet kaksi työpajaa on saatu päätökseen ja niistä keräämäämme tietoa aletaan nyt viemään eteenpäin. Saimme sekä Hämeenlinnan että Lahden työpajoissa erinomaisia kehitysehdotuksia siitä, kuinka hämäläisen maaseudun liiketoimintaa voidaan vielä parantaa ja kuinka kasvavaan ilmastohuoleen voidaan siellä osaltaan vastata.

Jos sinuakin vielä hämmentää tämä vilkkaana käyvä hiili- ja ilmastokeskustelu, niin alta löydät avuksi Luken professori, Jari Hynysen, hiilikeskustelun ABC:n.

Jari Hynysen lisäksi saimme työpajoihimme vieraiksi Arbonau Oy:n Elisa Korpelaisen, joka esitteli yrityksensä paikkatietopohjaisia sovelluksia metsänhoitotöiden suunnittelun avuksi sekä emeritusprofessori Kari Tiilikkalan, joka tarjosi kattavan tietopaketin biohiilen mahdollisuuksista maaseutuyrittäjyydessä. Heidän esitysmateriaalinsa löydät alta!