Hankkeen työpajat: Miten löydämme ilmastoviisaita ja taloudellisesti kannattavia kehityspolkuja?

Hankkeen työpajat: Miten löydämme ilmastoviisaita ja taloudellisesti kannattavia kehityspolkuja?

Tähän kysymykseen Hämeen ilmastoviisas maaseutu- ja energiayrittäjyys (HIME) -hanke lähtee etsimään vastauksia ensimmäisissä työpajoissaan Hämeenlinnassa 22.11. ja Lahdessa 29.11.

Hankkeen työpajojen tarkoituksena on kehittää maaseutujen nykyistä liiketoimintaa ilmastoystävällisemmäksi sekä luoda maaseutuyrittäjyyteen uusia taloudellisesti kannattavia liiketoimintamalleja. Hankkeessa on jo ideoitu muutamia mahdollisia kehityspolkuja, liittyen esimerkiksi peltobiomassan jalostamiseen ja hakkuutähteiden kaupallistamiseen. Näiden ideoiden jalostaminen toimiviksi liiketoimintamalleiksi edellyttää kuitenkin myös maaseutuyrittäjien panosta.

Hämeenlinnassa työpajatyöskentelyyn johdattaa emeritusprofessori Kari Tiilikkala aiheella ”Kaikki irti puusta”. Työpajatyöskentelyn lomassa Arbonaut Oy:n Elisa Kortelainen esittelee uusia metsävara- ja paikkatiedon hyödyntämiseen kehitettyjä työkaluja energia- ja metsäyrittäjyyden kehittämiseksi. Linkki ilmoittautumiseen: https://tapahtumat.metsakeskus.fi/Default.aspx?tabid=420&id=9120

Lahden työpaja aloitetaan pohtimalla ilmastoviisasta metsien hoitoa ja käyttöä metsäpalveluyrittäjän kilpailuvalttina Luonnonvarakeskuksen tutkimusprofessori Jari Hynysen johdatuksella. Arbonaut Oy:n Elisa Kortelainen esittelee myös Lahden työpajassa uusia työkaluja energia- ja metsäyrittäjyyden kehittämiseksi. Linkki ilmoittautumiseen https://tapahtumat.metsakeskus.fi/Default.aspx?tabid=420&id=8103

Voit osallistua molempiin työpajoihin tai jompaankumpaan. Hanketta jatketaan tiiviissä yhteistyössä Hämeen maaseutu- ja energiayrittäjien kanssa v. 2020 arvioimalla mielenkiintoisimmiksi valittujen liiketoimintamallien ilmastovaikutuksia sekä yrittäjien mahdollisuuksia kääntää ilmastoseikat kannattavaksi liiketoiminnaksi.

Työpajat ovat osa Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston rahoittamaa Hämeen ilmastoviisas maaseutu- ja energiayrittäjyys (HIME) -hanketta ja tarkoitettu kaikille maaseutu- ja energiayrittäjyydestä kiinnostuneille. Työpaja on maksuton, joten nyt mukaan verkostoitumaan ja innovoimaan uusia palveluita sekä työkaluja oman yritystoiminnan tulevaisuuden tarpeiksi!

Seuraa hankkeen toimintaa nettisivuilla www.Hime.fi ja somessa Facebook.com/HIME, Twitter.com/HIME