Työpajan antia: Huoltovarmuus ja sen mahdollisuudet maaseutuliiketoimintaan 29.11.2022

Työpajan antia: Huoltovarmuus ja sen mahdollisuudet maaseutuliiketoimintaan 29.11.2022

HIME:n Huoltovarmuus ja sen mahdollisuudet maaseutuliiketoimintaan -työpajassa kuultiin puheenvuoroja Metsäkeskuksen kehittämisasiantuntija Juha Niskaselta TIESIT-hankkeesta, Carbons Finland Oy:n toimitusjohtaja Markku Suutarilta biohiili- ja pajuliiketoiminnasta sekä ProAgria Etelä-Suomen Kirsi Sinisillalta yritysryhmähankkeista ja ProAgrian tulevaisuusvalmennuksesta. Valmennuksissa syvennytään johtamiseen ja strategiaan, ilmastoviisaan maatilayrityksen teemoihin sekä asiakasymmärrykseen ja kuluttajan ostokäyttäytymiseen. Valmennuksesta lisätietoja TÄÄLTÄ.

Työpajaosuudessa pohdittiin mahdollisuuksia kehittää nykyistä tai aloittaa uutta liiketoimintaa maaseudun muuttuvassa toimintaympäristössä erityisesti huoltovarmuuden näkökulmasta. Osallistujat jaettiin Energiayrittäjyys-ryhmään ja Biohiili-ryhmään. Molemmissa ryhmissä oli aihepiirin asiantuntijoita vauhdittamassa keskustelua. Omaa aihetta tarkasteltiin kolmen eri huoltovarmuusteeman osalta, jotka olivat raaka-aineiden saatavuus, terminaalitoiminta ja varastointi sekä energiaomavaraisuus. Lue alta millaisia asioita kumpikin ryhmä pohti omassa pienryhmässään.