Metsälannoituspotentiaalin selvitys: Kanta- ja Päijät-Häme

Metsälannoituspotentiaalin selvitys: Kanta- ja Päijät-Häme

HIME-hanke on selvittänyt metsälannoituspotentiaalia Kanta- ja Päijät-Hämeen osalta.

Selvityksissä on hyödynnetty Metsäkeskuksen metsävaratietoa, jonka pohjalta
paikkatietotarkastelut on tehty maakunnittain loppuvuodesta 2021. Tietoa on haettu
myös Luonnonvarakeskuksen Valtakunnan metsien inventointi julkaisuista ja
Geologian tutkimuskeskuksen aineistoista.