Kasvihuoneen lämmitysratkaisujen ilmastovaikutukset – raportti

Kasvihuoneen lämmitysratkaisujen ilmastovaikutukset – raportti

HIME-hankkeessa tuotettiin kasvihuoneen lämmitysratkaisujen ilmastovaikutuksia vertaileva selvitys. Selvityksessä vertaillaan Suomessa eniten käytettyjä lämmitysratkaisuja, kuten hake- ja öljypolttimia sekä muissa maissa kasvihuonekaasupäästöjä alentaviksi ratkaisuiksi koettuja hukkalämmön hyödyntämistä sekä lämmön ja sähkön yhteistuotantokattiloita.