Kampanjalla uusia hiilinieluja ja metsätietoutta Hämeeseen

Kampanjalla uusia hiilinieluja ja metsätietoutta Hämeeseen

Metsäalan toimijat ja muutamat kunnat Kanta- ja Päijät-Hämeessä pilotoivat tulevana syksynä toimintatapaa, jolla tuotetaan uusia hiilinieluja maakuntiin ja tietoutta metsien ilmastovaikutuksista yläkouluikäisille nuorille. Kampanjaa toteutetaan Riihimäellä, Hämeenlinnassa, Heinolassa ja Hollolassa.

Hime-hanke koordinoi ja jakaa ilmastotietoutta Hämeeseen

Suomen metsäkeskus koordinoi kampanjaan olennaisesti kuuluvaa toimija- ja kuntayhteistyötä Hämeen Ilmastoviisas maaseutu ja energiayrittäjyys (HIME) -hankkeen toimesta.

– Olemme alkuvuoden 2020 aikana olleet yhteydessä laajasti eri metsäalan toimijoihin Hämeessä ja päätimme yhdistää uusien hiilinielujen tuottamisen ja metsiin liittyvän ilmastotietouden lisäämisen nuorisolle tämän kampanjan muodossa, bioenergia-asiantuntija Jari Toivoniemi Suomen metsäkeskuksesta toteaa.

Aloitteita Hämeen metsäneuvostolta, sitoutumista ja tietoutta metsäalan toimijoilta

Aloitteita sekä metsitysteemaan että nuorille suunnattavaan ilmastotyöhön on tullut useasta suunnasta, muun muassa alueellisesta Hämeen metsäneuvostosta, hämäläisiltä metsäalan toimijoilta ja yhteistyökumppaneilta.

Myös kunnat suhtautuvat asiaan myönteisesti ja kampanjaa varten on jo etsitty metsittämiseen soveltuvia alueita kuntien omistamilta maa-alueilta. Kohteiden osalta on tärkeää, että ne voivat kehittyä taimien istuttamisen jälkeen hoidetuksi ja hiiltä sitovaksi metsäksi, eikä niiden osalta ole muita maankäyttöön liittyviä tavoitteita. Monimuotoisuudelle tai maisemalle arvokkaita luontokohteita ei kampanjan toimesta metsitetä.

Toteutusta on suunniteltu alkuvuoden osalta tiiviisti yhdessä mukana olevien tahojen kanssa. Alkuperäinen ajatus oli aloittaa kampanja jo kevätistutuskaudella, mutta vallitseva koronaepidemia siirsi toteutuksen syksyyn.

Viljelytöistä elämyksiä ja ilmastotietoa koululaisille

Kampanja toteutetaan syyskuun kahdella ensimmäisellä viikolla. Aloitus on Riihimäellä ja jatkuu sieltä Hämeenlinnan kautta Päijät-Hämeeseen. Osallistuvien yläkoulujen kanssa olemme yhteistyössä valmistelleet päivien toteutusta. Nuoret pääsevät kokemaan metsitystä istuttamalla ja samalla tarjolla on tietoa metsien ilmastovaikutuksista ja hiiltä sitovista ja varastoivista puutuotteista. Pilottikampanjan toivotaan osaltaan lisäävän monipuolisen metsätietämyksen tuottamista nuorisolle Hämeen toimija-ja kuntayhteistyössä.

Lisätietoja:
Jari Toivoniemi
bioenergia-asiantuntija
Suomen metsäkeskus
050 314 0453
jari.toivoniemi(at)metsakeskus.fi